Nedlasting av fartsskriverdata

Alle arbeidsgivere som har kjøretøy med digital fartsskriver er forpliktet til å laste ned opplysninger fra sjåførkort og fartsskrivere jevnlig. Disse dataene skal lagres på en sikker måte i ett år etter at de er registrert.

Vi har verktøy for både automatisk og manuell nedlasting av fartsskriver og sjåførkortdata.


DigipostPro

DigiVu+

DigiVu

DigiDL