General Data Protection Regulation
(EU) 2016/679.

Autodata AS – 17.11.2021

  1. Innledning

Autodata AS  er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra våre kunder, som er registrerte i våre systemer for videre bruk av våre tjenester og systemer.

Autodata AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 7 nedenfor.

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til General Data Protection Regulations forordning (EU) 2016/679.

  1. Personopplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn opplysninger for å kunne registrere deg som kunde, for bruk av våre tjenester, systemer og for installasjoner av ulik art. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi behandler følgende personopplysninger i denne sammenheng: Navn, organisasjonsnummer, selskap, epostadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som er oppgis ved henvendelser til oss eller er nødvendige for å følge opp henvendelser eller gjennomføre tjenester og/eller arbeide for den registrerte.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a og b. Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å yte de tjenestene som er ønsket.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten.

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringshenvendelser ved å sende oss en e-post (se kontaktinformasjon i punkt 8 nedenfor) eller melde deg av via link i våre nyhetsbrev og invitasjoner.

 

  1. Bruk av databehandler

Autodata AS er ansvarlig databehandler, men i enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kjøretøytjenester.

Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser.

Autodata AS databehandleravtale utferdiges ved ønske / behov.
Ta kontakt via e-post: post@autodata-as.no eller telefon: 69 10 24 80

  1. Utlevering av personopplysninger

Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd eller inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg. Dette kan være politi, skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlige myndigheter.

 

  1. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten deaktivere kundeprofil, eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for. Deaktivering vil foregår til opplysningene ikke lenger er nødvendige, og vil deretter bli fjernet permanent. (Nødvendighet er her f.eks. av regnskapsmessige art etc.)

 

  1. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

Å få Autodata AS bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen.

Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Autodata AS uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert.

Å få personopplysninger om deg selv slettet.

Å kreve at Autodata AS begrenser behandlingen.

Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Autodata AS og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Autodata AS hindrer dette.

Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv.

Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet).

Når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Autodata AS.

 

  1. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 16.november 2021. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom. Be om oppdatert versjon ved behov.

 

  1. Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på
69 10 24 80 eller post@autodata-as.no