DigiDL

Automatisk nedlasting fra fartsskriver i dine kjøretøy

 • Det er et krav fra myndigheten at data fra fartsskriver og sjåførkort skal lastes ned innen 28 dager.
 • Dette kan være en tidkrevende prosess og kan være utfordrende når sjåfører og kjøretøy er spredt over hele landet.
Automatiser din hverdag!
 • Med DigiDL montert i ditt kjøretøy kan du fra din idha-Online konto sette opp en tidsplan for nedlasting av både sjåførkort og fartsskriver.
 • Alt håndteres i bakgrunnen og filene føres direkte til din idha-Online konto og ligger klare for å analyseres.

PÅLITELIG PARTNER OG LANGSIKTIG LEVERANDØR

Som en absolutt styrke vil vi påpeke at vi har eksistert siden 1969, vi er en
familiebedrift som bygger på tradisjoner og vil være her i fremtiden også!

TEKNISK SPESIFIKASJON:

 • – Fungerer med alle typer EU godkjente fartsskrivere som har støtte for å laste data fra CAN- Bus ( Stoneridge fra versjon 7.0 og VDO fra versjon 1.3 og nyere)
 • – Krever at bedriftskort står i en kortleser hos Autodata AS
 • – Nedlastingsintervall styres fra din idha-Online konto (forhåndsprogrammert til å laste sjåførkort hver dag og fartsskriver hver 7 dag)
 • – Alle data fra fartsskriver og sjåførkort sendes til idha-Online
 • – Automatisk oppdatering av firmware ved behov
 • – 12/ 24 DC
 • – Medfølger ledningsnett for enkel montering
 • – 3 LED; aktivitet, CAN- Bus, tilkobling
GPRS modell
 • – Krever SIM kort med støtte for 3G (Leveres via Autodata AS)
LAN modell
 • – Ethernet IEEE 802.3
 • – 10 BASE- t
 • – DHCP eller fast IP
 • – RJ45 Kontakt