Code 3 er en del av Ecco Safety Group fra USA og er en av verdens største produsenter av varslingslys og utrykningsutstyr. Code 3 varsellys brukes av nyttekjøretøy og utrykningskjøretøy med krav om høyere kvalitet, kraftigere varsling og lengre levetid.